Gostujući predavači :

Prof. dr Slobodan Dujić, Slovenija
Prof. dr Marijana Pajvančić – profesorka Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Prof. dr Arne Marjan Mavčić, Slovenija
Prof. dr Snežana Soković - profesorka Pravnog fakulteta u Kragujevcu
Stevan Damjanović  – advokat, raniji predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore
Vesna Begović  – sudija Vrhovnog suda Crne Gore
Prof. dr Mirko Vasiljević - Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Zdravko Begović  – advokat, predsjednik Advokatske komore Crne Gore
Miodrag Iličković  – sudija Ustavnog suda Crne Gore
Ilija Radulović, advokat iz Beograda
dr Radomir Prelević  – advokat
dr Aleksandar Ivanović  – forenzičar
Dragan Rakočević  – Predsjenik Privrednog suda
Milojica Dakić, direktor Centralne banke Crne Gore
Dragan Nikolić, Predsjednik komisije za polaganje carinskog ispita
Ljubomir Spasojević, bivši predsejdnik Ustavnog suda CG
dr Čedomir Bogićević, sudija Vrhovnog suda
Nada Stanišić,  šef pravne službe Glavnog grada
Zvezdan Čađenović, pravni ekspert na projektima Evropske unije
Slobodan Manojlović  – direktor Atlas Life osiguranja
Dušanka Jauković  - Sekretar sekretarijata za zakonodavstvo
Snežana Zečević  – diplomirani pravnik
Dr Vesna Ratković – direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vlade Crne Gore

 

 

 

NA VRH