logo
Atlas Banka

FVU.POLIGRAF. 12

FVU.POLIGRAF. 12 - godišnja izložba radova studenata Fakulteta vizuelnih umjetnosti bi?e sve?ano otvorena 27.juna u 20h u Perjani?kom domu na Kruševcu u Podgorici. Tradicionalna, sedma po redu izložba, prevashodno ima za cilj predstavljanje mladih talenata koji sazrijevaju na Fakultetu vizuelnih umjetnosti, a zatim i promociju i afirmaciju kreativnih industrija u Crnoj Gori.

Postavka obuhvata oko trideset tabli / grafi?kih prikaza idejnih rješenja iz oblasti koje se izu?avaju u okviru oba odsjeka – Dizajna vizuelnih komunikacija i Audiovizuelne produkcije, kao što su grafi?ki dizajn, ilustracija, vizuelni identitet, fotografija, tipografija, vizuelna kultura, reklama, crtanje i slikanje i web dizajn, kao i kampanje, video i filmske projekcije realizovane u toku studijske 2011-2012.godine.

FVU.POLIGRAF. 12 – ima društveno angažovani i humani karakter. Kako bismo izrazili kolegijalno sau?eš?e i makar simboli?no ukazalina problem sa kojim se suo?ava Fakultet likovnih umjetnosti sa Cetinja, odlu?ili smo da FVU.POLIGRAF.12 bude prodajna izložba.

Kupovinom kataloga za dobrovoljnu cijenu posjetoci ?e mo?i da u?estvuju u aukciji izloženih radova, a sva prikupljena sredstva ?e biti poklonjena FLU sa Cetinja u cilju ublažavanja posljedica požara.

Izložba ?e biti otvorena do 7.jula 2012.godine.

FVU.POLIGRAF.12_Pozivnica_FINAL