Obavještavaju se studenti druge godine da će se umjesto ponedeljkom, od sada predavanja iz predmeta Parlamentarno pravo održavati četvrtkom sa početkom u 16 h, a vježbe srijedom sa početkom u 13 h.

Zbog angažovanosti asistenta na ispitu iz Kompanijskog prava, obavjestavaju se studenti druge godine da će u srijedu 17.02 vjezbe iz predmeta Finansijsko pravo poceti u 16h. Svake naredne srijede , vjezbe će se održavati kao sto je predvidjeno u rasporedu, sa pocetkom od 14h.

Raspred možete pogledati ovdje.

Obavještavaju se studenti treće godine osnovnih studija da će se predavanja iz predmeta Građansko procesno pravo umjesto predviđenog termina, održati 15.02. sa početkom u 10h.

Na molbu studenata druge godine, popravni ispitni rok iz predmeta Kompanijsko pravo odlaze se za 17.02 u 13,30h

Obavjestavaju se studenti Pravnog fakulteta da se ispiti iz predmeta Pravo Evropske unije sa III godine studija i Sudska zastita u Evropskoj uniji sa IV godine odlazu za 11.02. sa pocetkom u 13h.

Obavještavaju se studenti I godine Pravnog fakulteta da se popravni  ispit iz predmeta Istorija prava predviđen za 08.02. odlaže na zahtjev studenata i isti će biti održan 11.02. sa početkom u 0

Strana 1 od 55

NA VRH