II kolokvijum iz predmeta Krivično pravo-opšti i posebni dio na zahtjev studenata održaće se 13. decembra u 13h.

Predavanja iz predmeta Kompanijsko pravo, u srijedu 4. decembra, održaće se u 15h, umjesto u 14h.

Diferencijalni ispit iz predmeta Krivično pravo-opšti i posebni dio zakazan za 10. decembar održaće se u 16h umjesto u 11h.

Drugi redovni kolokvijum iz predmeta Sociologija održaće se u utorak, 3. decembra u 13:15h.

II redovni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo održaće se u četvrtak, 5.decembra, u 15:15h.

Predavanja iz predmeta Upravno pravo od decembra će se održavati četvrtkom u 15:15h u sali 102.

II redovni kolokvijum iz predmeta Obligaciono pravo na zahtjev studenata odlaže se za 17. decembar u 10h.

Strana 1 od 34

NA VRH