Popravni ispit iz predmeta Finansijsko pravo održaće se u srijedu, 22.jula u 13.30h

Popravni ispit iz predmeta Nasledno pravo umjesto u utorak, 21.jula održaće se u srijedu 22.jula u 12.30h.

Ispiti iz predmeta Porodično pravo i Nasledno pravo zakazani za 20 i 21 jul umjesto u 9h održaće se u 13h.

Ispit iz predmeta Krivično pravo i postupak održaće se u petak, 24.jula u 17h

Ispiti iz Građanskog procesnog prava i Stvarnog prava biće održan u subotu, 18.07.2020. sa početkom u 9h

Promjena satnice polaganja ispita II godina:

  • Porodično pravo- 10.jul u 13h
  • Nasledno pravo- 9. jul u 13h

Termini polaganja ispita iz predmeta Porodično pravo i Nasledno pravo su sledeći:

  • Porodično pravo- 10.jul u 9h i 20. jul u 9h
  • Nasledno pravo- 9. jul u 9h i 21. jul u 9h

Ispiti će se pismeno polagati.

Strana 1 od 44

NA VRH