Pravni fakultet Univerziteta Mediteran organizuje pripremu za polaganje pravosudnog ispita u periodu  od 8. novembra do 23. decembra 2019. godine.

Prijave se mogu podnositi do 1. novembra 2019. godine.   Pripremu za polaganje pravosudnog ispita vode sudije Vrhovnog suda Crne Gore, Petar Stojanović i Vesna Begović, kao i Miloš Šoškić, Viši državni tužilac. Časovi pripreme držaće se petkom od 16 časova i subotom u periodu od 9:00 do 12:00 časova. 

Cijena pripreme je 250 eura. Za studente Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran cijena iznosi 200 eura. Postoji mogućnost plaćanja u dvije rate. 

Kontakt osoba, sekretar Pravnog fakulteta Luka Šubarić, mail: luka.subaric@unimediteran.net   mob. tel 067/547-387

 

 

NA VRH