Ivana Popivoda Gligorović, magistrant postdiplomskih magistarskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, braniće magistarski rad na temu „Guvernadurstvo“, dana 30.12.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u svečanoj sali Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.

Imenovani magistrant braniće magistarski rad pred komisijom u sasatvu:

  • prof. dr Mladen Vukčević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, predsjednik;
  • prof. dr Savo Marković, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, mentor;
  • prof. dr Miloš Vukčević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta "Mediteran” Podgorica, član.

 

 

NA VRH