Magistarski rad rad Aleksandre Čepić pod nazivom: „Razvoj advokature u Crnoj Gori” izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 18.12.2019. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

NA VRH