British Council poziva mlade i talentovane studente i studentkinje osnovnih i master studija da kreiraju prijedloge praktičnih politika koji se tiču izazova nastalih usljed pandemije virusa COVID-19.

Osim mogućnosti da pokušaju da riješe neke od najvažnijih problema sa kojima se svijet danas suočava, ovo takmičenje predstavlja priliku za umrežavanja uspješnih studenata iz različitih naučnih oblasti i osvajanje online kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. 

Što je studentsko takmičenje Izazov COVID-19?

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19 je posvećeno kreiranju prijedloga praktičnih politika sa ciljem rješavanja najvećih izazova današnjice. Učesnici u takmičenju treba da dostave svoje prijedloge praktičnih politika u skladu sa smjernicama (vidjeti ispod) do 8. decembra 2020. Pet prvoplasiranih timova ili samostalnih kandidata će dobiti priliku da učestvuju u online finalnom takmičenju gdje će u tri minuta predstaviti svoje ideje žiriju u kome će biti kreatori praktičnih politika, lideri iz civilnog sektora i predstavnici donatorske zajednice. Online takmičenje će biti održano u drugoj polovini januara 2021. godine.

Zašto studenti i studentkinje treba da učestvuju u ovom takmičenju?

Neki od razloga zbog kojih se treba prijaviti na takmičenje uključuju:

 • priliku za pohađanje online kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prvoplasirani tim će osvojiti vaučer u vrijednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrijednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • prijedlog rješenja biće objavljen u British Council online zbirci prijedloga praktičnih politika finalista takmičenja
 • umrežavanje sa drugim studentima i studentkinjama iz različitih akademskih oblasti
 • razvoj vještina kritičkog mišljenja, rješavanja problema i komunikacije.

Što su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog takmičenja “izazovi” su tematske cjeline u okviru kojih takmičari treba da izaberu određen problem, i pokušaju da ga riješe kroz svoje prijedloge praktičnih politika. Tematske cjeline takmičenja su sljedeće:

 • IZAZOV 1# Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje jačanjem društvene pravde i zaštitiom najranjivijih?

  Pandemija je imala daleko veći uticaj na marginalizovane i ugrožene grupe. Iz cijelog svijeta možemo naći dokaze o zabrinjavajućoj situaciji kada je riječ o zdravlju, psihičkom stanju, društvenim i ekonomskim prilikama ljudi koji pripadaju manjinskim zajednicama, uključujući Rome, starije ljude,migrante i izbjeglice, zatvorenike, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne radnike, korisnike narkotika, osobe koje žive u siromaštvu, osobe koje rade u “sivoj  ekonomiji”, beskućnike, i druge.

  Na koje načine možemo pomoći ugroženim grupama? Kako možemo da brinemo o ljudima koji ne mogu da brinu o sebi ili imaju nikakav ili limitiran pristup njezi? Koje mjere mogu da se uvedu kako bi se zaštitili radnici u “sivoj ekonomiji” ekonomiji? Kako možemo obezbijediti da sva djeca imaju pristup online učenju? Kako možemo obezbijediti da porodice sa djecom koje imaju niže prihode imaju stalan izvor prihoda? Kako možemo obezbijediti da stalan pristup zdravstvenoj njezi imaju pacijenti koji nisu COVID-19 pacijenti? Kako se psihološka podrška može pružiti onima kojima je neophodna?

 • IZAZOV 2# Kako odgovoriti na pandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promjene?

  U isto vrijeme se, osim sa pandemijom, suočavamo i sa do sada nezabilježenim izazovima koji se tiču klimatskih promjena, što se može vidjeti kroz porast temperature, otapanje lednog pokrivača, zagrijavanje okeana i ekstremne vremenske uslove.

  Kako je pandemija uticala na klimatske promjene i obratno? Koji je najbolji način da se riješi problem ogromnog broja hirurških maski i druge medicinske opreme koja završava na deponijama? Kako možemo da oporavimo ekonomije od pandemije na način da postanu više “zelene”, “čiste”, “zdrave” i “otporne”? Kako možemo da unaprijedimo naše kapacitete za ublažavanje i adaptaciju klimatskim promjenama? Postoje li mjere za privredu, javne institucije i domaćinstva koje bi pomogle da se sačuva naša životna sredina?

Ko se može prijaviti na takmičenje?

Svi studenti i studentkinje osnovnih i master studija na svim univerzitetima u Crnoj Gori (državnim i privatnim) mogu se prijaviti na takmičenje. Studenti i studentkinje moraju imati između 18 i 30 godina u trenutku isteka roka za slanje prijave na takmičenje (8. decembar 2020).

Da li je ovo takmičenje za samostalne kandidate ili timove?

Na takmičenje se studenti i studentkinje mogu prijaviti i samostalno i kao dio tima od najviše tri člana. Posebno ohrabrujemo timove koji uključuju studente sa različitih fakulteta da se prijave. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave.

Kako se prijaviti?

Pažljivo proučite detaljne instrukcije za takmičenje, kao i aplikacioni formular, i pošaljite nam svoju prijavu, sa osnovnim informacijama o članovima tima, do 8. decembra 2020. na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Koji su najvažniji datumi u ovom procesu?

 1. Pošaljite aplikaciju do 8. decembra 2020.
 2. Izabraćemo pet najinspirativnih prijedloga do 20. decembra 2020.
 3. U januaru 2021. biće pripreme za veliko finale.
 4. U januaru 2021. na online takmičenju takmičenju finalisti predstavljaju članovima žirija svoje ideje tokom trominutne prezentacije.
 5. U februaru 2021. objavljujemo online zbirku prijedloga praktičnih politika svih finalista.

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19 je dio programa “Unapređenje uloge nauke u društvu” (SEP), koji finansira i implementira British Council. 

Aplikaciona forma

Uputstvo

 

 

NA VRH