Magistarski rad kandidatkinje Ene Zejnilović, na temu "Laka (privilegovana) ubistva u Crnoj Gori sa osvrtom na sudsku praksu" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 04.02.2022. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

NA VRH