Magistarski rad kandidatkinje Ivane Nikolić, na temu "Samoubistvo sa akcentom na krivično djelo navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 07.02.2022. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

NA VRH