Magistarski rad kandidatkinje Anje Striković, na temu "MEĐUNARODNA KRIVIČNA DJELA PREMA RIMSKOM STATUTU – SPECIFIČNOSTI TRETMANA KROZ SUDSKU PRAKSU" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 08.06.2022. godine u vremenu od 07-15 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

NA VRH