Magistarski rad kandidatkinje Sandre Milićević, na temu "INSTRUMENTI PRAVOSUDNE SARADNJE U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU ZEMALJA ČLANICA EVROPSKE UNIJE SA OSVRTOM NA EVROPSKI NALOG ZA HAPŠENJE" izložen je u biblioteci Univerziteta “Mediteran” Podgorica i dostupan je na uvid javnosti svakog radnog dana, počev od 25.01.2022. godine u vremenu od 08-16 h.

Primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

NA VRH