Na zahtjev studentskog parlamenta Univerziteta Mediteran, Senat Univerziteta Mediteran odobrava održavanje vanrednog popravnog ispitnog "avgustovskog" roka.

Avgustovski rok organizovaće se za studente I, II, III godine studija kao i za studente specijalističkih, master i doktorskih studija. U avgustovskom roku studenti mogu polagati tri ispita tekuće studijske godine, po sopstvenom izboru, pod uslovom da su odslušali nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Avgustovski rok je ujedno i apsolventski ispitni rok.

Prijava ispita za avgustovski rok vršiće se 05, 06. i 07. jula 2023. godine, student je dužan da uplati 50€ po ispitu.

Ispiti će se održati u periodu od 21. do 28. avgusta 2023. godine, a rasporedi ispita će biti istaknuti najkasnije do 10. jula 2023. godine na oglasnim tablama i web sajtovima fakulteta

 

 

NA VRH