UVOD U PRAVO, rezultati prvog popravnog kolokvijuma

 • 15/20 16,5 B (VRLODOBAR)
 • 09/20 10,75 E (DOVOLJAN)
 • 03/20 10,5 E (DOVOLJAN)
 • 10/20 10,25 E (DOVOLJAN)
 • 24p/20 6,25 F (NEDOVOLJAN)
 • 12/20 2,25 F (NEDOVOLJAN)

UVOD U PRAVO, rezultati drugog popravnog kolokvijuma

 • 24p/20 5,75 F (NEDOVOLJAN)
 • 03/20 4 F (NEDOVOLJAN)
 • 22/19 1 F (NEDOVOLJAN)

Rezultate možete pogledati ovdje.

Rezultate možete pogledati ovdje.

Rezultate možete pogledati ovdje.

 1. Indexa 21/17, br. bodova 18,5, ocjena, odličan A
 2. Indexa 23/15, br. bodova 17,7, ocjena, vrlo dobar B
 3. Indexa 11/17, br. bodova 16,2, ocjena, vrlo dobar B
 4. Indexa 59/15, br. bodova 12,2, ocjena, zadovoljava D
 5. Indexa 30/19p, br. bodova 10,2, ocjena, dovoljan E
 6. Indexa 4/18p, br. bodova 10,2, ocjena, dovoljan E
 7. Indexa 87/16, br. bodova 6,0, ocjena, nedovoljan F
 8. Indexa 33/19p, br. bodova 3,7, ocjena, nedovoljan F
 9. Indexa 31/18p, br. bodova 2,, ocjena, nedovoljan F.

Rezultate možete pogledati ovdje.

Rezultate možete pogledati ovdje.

Strana 3 od 74

NA VRH