Dobro došli na Pravni fakultet Univerziteta Mediteran !

Pravni fakultet kao jedan od fakulteta Univerziteta Mediteran, danas je moderna, dobro organizovana i respektabilna visokoškolska i naučna ustanova na kojoj su studirali mnogi poznati pravnici, sudije, tužioci, advokati,profesori prava, državni službenici, političari, direktori privrednih društava i druge uspješne ličnosti.

Ključne prednosti studiranja na našem Pravnom fakultetu su: savremeni studijski programi, rad u malim grupama, kombinacija teorije i prakse, vrsni predavači iz teorije i prakse, stalna dostupnost nastavnika i saradnika, studentska praksa kod advokata, državnih organa i privatnih kompanija, visok kriterijum ocjene znanja, što sve garantuje da iza naše diplome stoji respektabilno znanje.

Na OSNOVNIM akademskim studijama, koje traju tri godine,postoje dva studijska programa:

  • Pravosudni studijski program - namjenjen studentima koji imaju namjeru da se bave sudijskim i tužilačkim poslom, advokaturom, radom u organima izvršne i zakonodavne vlasti, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi;
  • Privrednopravni studijski program - za sve one studente koji pokazuju interes da rade u privredi i biznisu – u različitim privrednim kompanijama, bankama, berzama, brokersko - dilerskim subjektima, osiguravajućim društvima.

Na MASTER studijama, koje traju dvije godine, postoje četiri studijska programa:

  • Evropsko pravo –student će ovladati specijalizovanim znanjima o Evropskom sudu za ljudska prava i ostalim organima i institucijama Evropske unije, njihovim nadležnostima i funkcionisanjem,a biće osposobljen i za primjenu propisa iz pravne tekovine Evropske unije, što je od posebne važnosti u procesu harmonizacije domaćeg prava sa acquis communautaire.
  • Krivično-pravosudni program - student će biti pripremljen za obavljanje složenih i specifičnih radnji i preduzimanje mjera u rješavanju krivičnopravnih problema, za stvaranje i primjenu propisa krivičnopravne prirode i donošenje pojedinačnih pravnih akata u poslovima iz oblasti sudstva, tužilaštva i advokature.
  • Javna uprava- student će pored teorijskih i pozitivnopravnih saznanja o ključnim pojmovima, koncepcijama, doktrinama i institutima upravnog prava, bliže poznavati načine finansiranja javne uprave kao i mehanizme njihove kontrole i zaštite,ali se osposobiti i za izradu, donošenje i primjenu propisa iz upravnopravne materije.
  • Privrednopravni studijski program - student će biti osposobljen za analizu i primjenu privrednopravnih izvora prava, postupak sačinjavanja i izvršavanja ugovora poslovnog prava, poznavaće organizaciju i rad carinskih, poreskih, berzanskih organa i njihovu praksu, biće kvalifikovan za arbitražno rješavanje sporova i međunarodne trgovinske arbitraže.
Na DOKTORSKIM studijama, koje traju 3 godine, postoji studijski program:
  • Evropsko pravo - student će biti osposobljen da prepozna i opiše normativni i institucionalni okvir Evropske unije;  da razumije prirodu prava EU; analizira i objasni proces integracija Crne Gore u EU i potrebu harmonizacije nacionalnog prava sa pravom EU. 

U cilju sticanja primjenjenih znanja, studentima je u šestom semestru omogućena praktična obuka u pravosuđu, odnosno u privredi. Cilj nam je da naši studenti nakon što diplomiraju, budu profesionalci u svom poslu, ljudi sa visokim profesionalnim i moralnim vrijednostima. Ponosni smo na naše diplomirane studente koji se brzo nakon završetka studija zapošljavaju i postaju uspješni u svojim profesijama. Tako su već mnogi od njih danas ugledni advokati, rade u državnim organima, privatnim kompanijama, sudovima, tužilaštvu i organima javne i lokalne uprave. Mi smo prepoznati po stvaranju pravnika sa zavidnim teorijskim znanjem i izgrađenim vještinama neophodnim za uspjeh u radu.

Dragi budući studentu, pozivam i Tebe da se upoznaš sa svim onim što pruža Pravni fakultet Univerziteta Mediteran, da istražiš naš veb sajt, da se povežeš sa našim akademskim osobljem i da nas lično posjetiš. Sve ovo su razlozi da nam i Ti, kao i više od 1000 dosadašnjih studenata pokloniš povjerenje.

Želimo Ti dobrodošlicu u našu živu i energičnu intelektualnu zajednicu.

NA VRH