DOKTORSKE STUDIJE

Naziv studijskih programa
Dužina trajanja Obim ECTS
Evropsko pravo
3 godine

180

(nakon stečenih 300 kredita)

 

Studijski program EVROPSKO PRAVO

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno Status predmeta ECTS

Institucionalno pravo EU

I

4+2

Obavezan

10

Sudska zaštita u EU

I

4+2

Obavezan

10

Izborni predmet I:

  • Ljudska prava u EU
  • Radno i socijalno pravo EU
  • Porodično pravo EU

I

3+2

Izborni

6

Metodologija naučno - istraživačkog rada

I

2+1

Obavezan

4

Izborni predmet II:

  • Pravo unutrašnjeg tržišta EU
  • Pravo privrednih društava EU
  • Ustavno pravo država članica EU - uporedni prikaz

II

4+2

Izborni

10

Polazna istraživanja na izradi doktorske disertacije

II

 

Obavezan

20

Istraživanja u sklopu doktorske disertacije

III

 

Obavezan

30

Istraživanja u sklopu doktorske disertacije i objavljivanje rada na međunarodnoj konferenciji
IV   Obavezan 30
Istraživanja u sklopu doktorske disertacije i objavljivanje rada na SSCI listi
V   Obavezan 30
Priprema i odbrana doktorske disertacije
VI   Obavezan 30

Ukupno ECTS kredita

180

 

 

 

 

NA VRH