U oktobarskom ispitnom roku studenti mogu polagati dva ispita, po vlastitom izboru, pod uslovom da su pratili nastavu iz predmeta čije se polaganje zahtijeva.

Prijava ispita i uplata za avgustovski rok vršiće se 4. i 5. oktobra dok će ispiti biti organizvani u periodu od 9. do 13. oktobra. Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50 eura po ispitu za polaganje ispita u avgustovskom roku, saglasno Odluci Upravnog odbora.

 

 

NA VRH