Na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran 11. 12. 2023. godine u 11.30h, održana je radionica „Suđenje u razumnom roku“, u okviru projekta „Razumno je da znam“ koji sprovodi NVU Monte Lingva uz finansijsku podršku Građanske Alijanse iz sredstava Evropske Unije u Crnoj Gori.

Studentima prve godine Pravnog fakulteta obratile su se trenerice za ljudska prava, g-dja Branka Lakočević i g-dja Ranka Vukovoć, koje su prezentacijom i praktičnim primjerima upoznale studente sa pravom na pravično suđenje, razumnim rokom i kriterijumima za ocjenu dužine trajanja postupka, zatim sa zaštitom prava na suđenje u razumnom roku, evropskim standardima i sudskom praksom, kao i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Takođe su trenerice predstavile postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravna sredstva za ubrzanje sudskog postupka i nacionalni pravni okvir, kao i pravo na pravičnu naknadu u sporovima za naknadu nematerijalne i materijalne štete, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Studenti su uradili test provjere znanja iz ove oblasti i to na početku i na kraju radionice.

Na radionici je učestvovala i koordinatorka projekta Jadranka Đurković.

 

 

 

 

 

NA VRH