MASTER STUDIJE

Naziv studijskih programa
Dužina trajanja Obim ECTS
Evropsko pravo
2 godine 120
Krivično - pravosudni studijski program 2 godine 120
Privredno - pravni studijski program 2 godine 120
Javna uprava 2 godine 120

 

Studijski program EVROPSKO PRAVO

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno Status predmeta ECTS

Metodologija naučno - istraživačkog rada

I

4+2

Obavezan

8

Institucije i pravni sistem Evropske unije

I

4+2

Obavezan

8

Ljudska prava u EU

I

3+2

Obavezan

6

Sudska zaštita u EU

I

4+2

Obavezan

8

Izabrane teme iz prakse Evropskog suda za ljudska prava

II

3+2

Obavezan

6

Ustavno pravo država članica EU - uporedni prikaz

II

4+2

Obavezan

8

Pravo privrednih društava EU

II

4+2

Obavezan

8

Pravo unutrašnjeg tržišta II 4+2 Obavezan 8
Radno i socijalno pravo EU III 4+2 Obavezan 8
Izabrane teme iz prakse Suda pravde EU III 3+2 Obavezan 6
Pravo konkurencije u EU III 4+2 Obavezan 8
Evropsko međunarodno privatno i procesno pravo III 4+2 Obavezan 8
 • Izbor i prijava teme
 • Izrada polaznih istraživanja
 • Izrada i odbrana master rada
IV   Obavezan 30

Ukupno ECTS kredita

120

 

Studijski program KRIVIČNO - PRAVOSUDNI

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno Status predmeta

ECTS

Metodologija naučno - istraživačkog rada I 4+2 Obavezan 8
Međunarodno krivično pravo I 4+2 Obavezan 8
Sudska zaštita u EU I 4+2 Obavezan 8
Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka I 3+2 Obavezan 6
Osnovi prekršajnog prava i odgovornosti pravnog lica za krivična djela
II 4+2 Obavezan 8
Ustavno sudstvo
II 4+2 Obavezan 8
Kriminologija II 4+2 Obavezan 8
Sudska medicina II 3+2 Obavezan 6
Krivičnopravna klinika III 3+2 Obavezan 6
Organizovani kriminal III 3+2 Obavezan 6
Korupcija III 3+2 Obavezan 6
Terorizam III 3+2 Obavezan 6
Trgovina ljudima III 3+2 Obavezan 6
 • Izbor i prijava teme
 • Izrada polaznih istraživanja
 • Izrada i odbrana master rada
IV   Obavezan 30

Ukupno ECTS kredita

120

 

Studijski program PRIVREDNO - PRAVNI

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno Status predmeta

ECTS

Metodologija naučno - istraživačkog rada I 4+2 Obavezan 8
Međunarodno privredno pravo
I 4+2 Obavezan 8
Stečajno pravo
I 4+2 Obavezan 8
Carinsko pravo I 3+2 Obavezan 6
Arbitražno pravo II 4+2 Obavezan 8
Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka
II 3+2 Obavezan 6
Kontrola i revizija privrednih društava II 4+2 Obavezan 8
Ekološko pravo II 4+2 Obavezan 8
Pravo konkurencije III 4+2 Obavezan 8
Privrednopravna klinika III 4+2 Obavezan 8
Bankarsko i berzansko pravo III 3+2 Obavezan 6
Poresko pravo i poreska politika III 4+2 Obavezan 8
 • Izbor i prijava teme
 • Izrada polaznih istraživanja
 • Izrada i odbrana master rada
IV   Obavezan 30

Ukupno ECTS kredita

120

 

Studijski program JAVNA UPRAVA

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno Status predmeta

ECTS

Metodologija naučno - istraživačkog rada
I 4+2 Obavezan 8
Javna uprava
I 4+2 Obavezan 8
Evropsko upravno pravo
I 4+2 Obavezan 8
Policijsko pravo
I 3+2 Obavezan 6
Službenički sistem II 4+2 Obavezan 8
Tehnika pisanja pravnih akata i podnesaka II 3+2 Izborni 6
Sistem lokalne samouprave II 4+2 Obavezan 8
Institucionalno pravo EU II 4+2 Obavezan 8
 • Pravosudno organizaciono pravo
 • Radno i socijalno pravo u javnom zdravstvu
 • Javno zdravstvo i ljudska prava
III 3+2 Izborni 6
Javno pravna klinika III 4+2 Obavezan 8
Eksterna kontrola rada javne uprave III 4+2 Obavezan 8
Ekonomija i finansije javnog sektora III 4+2 Obavezan 8
 • Izbor i prijava teme
 • Izrada polaznih istraživanja
 • Izrada i odbrana master rada
IV   Obavezan  30

Ukupno ECTS kredita

120

 •  

 

NA VRH