OSNOVNE STUDIJE

Naziv studija Naziv modula Dužina trajanja Obim ECTS

Pravosudni i privrednopravni

studijski program

Pravosudni

Privrednopravni

3 godine 180

 

Prva godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

Uvod u pravo

I

4+2

7

Istorija prava

I

4+2

6

Sociologija

I

2+2

5

Uvod u građansko pravo

I

3+2

6

Osnovi ekonomije

I

3+2

6

Ustavno pravo

II

4+2

7

Rimsko pravo

II

4+2

7

Porodično pravo II 3+2 6
Strani jezik 1 II 2+2 5

Izborni predmet I:

II 3+2 5

 Ukupno ECTS kredita

60

  

Druga godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

 ECTS 

Stvarno pravo III 4+2 7
Upravno pravo III 3+2 6
Krivično pravo - opšti i posebni dio III 4+2 7
Kompanijsko pravo III 3+2 5
Strani jezik 2 III 2+2 5
Međunarodno javno pravo IV 4+2 7
Nasledno pravo IV 2+1 2
Obligaciono pravo IV 4+2 7
Finansijsko pravo IV 3+2 6
Poslovno pravo IV 3+2 6

Izborni predmet II:

IV 2+1 2

 Ukupno ECTS kredita

60

 

Treća godina

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

ECTS

Krivično procesno pravo V 4+2 6
Radno pravo
V 3+2 5
Međunarodno privatno pravo V 3+2 6
Građansko procesno pravo V 4+2 6
Pravo Evropske unije
V 3+2 5
Strani jezik 3 V 2+1 2

Ukupno ECTS kredita

30

 

PRAVOSUDNI MODUL

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

ECTS

Upravno procesno pravo VI 3+2 6
Pravosudna klinika
VI 4+3 8
Kriminalistika VI 3+2 6
Ljudska prava VI 3+2 6

Izborni predmet III:

VI 2+2 4

Ukupno ECTS kredita

30

 

PRIVREDNOPRAVNI MODUL

Naziv predmeta

Semestar

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno

ECTS

Pomorsko pravo VI 4+2 6
Privrednopravna klinika
VI 4+3 8
Carinsko pravo VI 3+2 6
Međunarodno privredno pravo
VI 3+2 6

Izborni predmeti III:

  • Arbitražno pravo
  • Autorsko pravo i pravo industrijske svojine
  • Stečajno pravo
  • Ekološko pravo
VI 2+2 2

Ukupno ECTS kredita

30

 

NA VRH